BRF I ENSKEDE

 

I Enskede hjälpte vi ytterligare en bostadsrättsförening med att dränera samt grundisolera över 110 löpmeter. I arbetet ingick även murning, svetsning samt diverse elarbete.  Vi anlade även en ny stenkista och förberedde för påkoppling mot Stockholm Vatten. Grundisoleringssystem från Pordrän.

Efterföljande arbete bestod i att anlägga ny asfalt samt linjemålning för parkeringsplatser.