DRÄNERING + GRUNDISOLERING ÄLVSJÖ

I Älvsjö grundisolerade vi samt dränerade en villa från tidigt 1900-tal. Utmaningen bestod i att vi behövde spräcka i berg som låg mycket nära grund och källare. Grundisoleringssystem  från Pordrän samt Simplex stenspräckningssystem från Power Tools.