DRÄNERING OCH GRUNDISOLERING – ÄLVSJÖ

I Älvsjö hjälpte vi till med att dränera och grundisolera en villa
I de allra flesta fall behöver vi blästra grunden så vi får bort den så kallade ”kallasfalten” som sitter som ett lager mot grunden och gör så grunden inte kan andas.
Efter blästringen sätter vi isoleringen vilken inte bara isolerar utan även påskyndar och hjälper grunden att bli torrare. Grundisolering från Pordrän.