DRÄNERING OCH GRUNDISOLERING

I Rynninge i Örebro har vi hjälpt en familj med dränering & grundisolering. Vid återställning efter dränering så schaktades det även en för ny parkeringsplats och två stödmurar murades upp i nedfarten till garaget.