RADHUSLÄNGA I TÄBY

 

Här hjälpte vi fem radhusägare med att genomföra en dränering samt grundisolering längst hela baksidan av huskroppen.
I tre av husen kopplade vi dagvattnet till stenkistor medan i två fall kund koppla på en redan befintlig kommunal påkoppling.