• Referenser

  Örebro - Altandäck + altantak

  I området Adolfsberg i Örebro har vi precis färdigställt byggandet av detta altandäck med tillhörande altantak. Jobbet utfördes åt Örebro Kommun och vi på Glada Hus tackar för förtroendet!

 • Måleri - Örebro

  På Lidvägen i Örebro hjälpte vi familjen Blomberg att måla om deras villa. Här tvättade vi även taket, monterade upp nya vindskivor samt tvättade hängrännor och stuprör.

 • Målning träfasader, Kumla

  I Kumla hjäplte vi en kund att måla om träfasader med färgen herrgårdsgul.
  Först tvättades fasaden. Efter det skrapades den innan primer lades på och slutligen målades fasaden två gånger. Vi passade även på att måla entrétaket och vindskivorna samt tvättade fönster, hängrännor och stuprör som var i stort behov av detta.

 • Ekorrvägen i Sollentuna

  I Sollentuna hjälpte vi familjen Harlaut med en dränering och grundisolering med Pordrän och dränklossen. Även här hade vi utmaningar med snö och kyla men kunde genomföra arbetet på utsatt tid.

 • Rosersberg

  Ute vid Arlanda hjälpte vi familjen Silén. Under arbetets gång blev det ordentligt kyligt i backen men vi lyckades utan värmedynor genomföra projektet under utsatt tid.

 • Radhuslänga i Täby

  Här hjälpte vi fem radhusägare med att genomföra en dränering samt grundisolering längst hela baksidan av huskroppen. I tre av husen kopplade vi dagvattnet till stenkistor medan i två fall kund koppla på en redan befintlig kommunal påkoppling.

 • Trumpetarevägen Saltsjöbaden

  Ute i Saltsjöbaden hjälpte vi till med en dränering där vi hade vissa utmanignar med grunden som var i mycket dåligt skick på sina ställen. Men inget som inte gick att lösa. På bilderna ser man bland annat en av grundens väggar innan blästring samt efter.

 • Ragnar Vikings Väg Rimbo

  Ute i Rimbo hjälpte vi familjen Löwdahl med att förnya dräneringen samt grundisolera runt 30 löpmeter.

 • Seglarvägen Åkersberga

  Ute i Svinninge hjälpte vi familjen Gustavsson Trädgårdh. Det blev en del handgrävning under detta projekt men med viss kreativitet kunde vi ändå använda oss av grävaren. Detta hus hade viss sprickbildning i grunden vilket vi åtgärdade genom att sätta nät samt stärka upp med bruk.

 • Violvägen Älvsjö

  På Violvägen i Älvsjö genomförde vi en grundisolering samt dränering. I detta projekt stötte vi dels på en gammal oljepanna som vi fick lyfta samt att vi behövde ta bort berg som låg för nära grunden. I många fall stöter vi på oförutsedda händelser men inget vi hittills inte klarat av att hantera.

 • Svartlösavägen Älvsjö

  På Svartlösavägen i Älvsjö hjälpte vi till med att dränera och grundisloera en villa åt familjen Moore. I de allra flesta fall behöver vi blästra grunden så vi får bort den så kallade ”kallasfalten” som sitter som ett lager mot grunden och gör så grunden inte kan andas. Efter blästringen sätter vi isoleringen vilken inte bara isolerar utan även påskyndar och hjälper grunden att bli torrare. Grundisolering från Pordrän.

 • Villa Segeltorpsvägen i Älvsjö

  Här hjälpte vi familjen Nilsson Flyg med att dränera samt grundisolera med Pordrän ca 25 löpmeter. I och med att huset hade en utstickande sula tillverkade vi en hålkäl för att leda bort ev fukt. Vi anlade även en stenkista och kopplade dräneringen till denna. I alla projekt är det viktigt att ha kontroll på diverse ledningar och stammar som går under mark. Då är ledningskollen.se ett bra verktyg för att underlätta för oss i vårt arbete.

 • Villa Vällingby

  I Vällingby hjälpte vi familjen Sannefors med att demontera entrétrappan innan dräneringen. Under projektets gång stötte vi på berg vilket vi fick såga för att få bort samt kunna skapa rätt fall. Vi genomförde även stubbrytning.

 • Villa Åkersberga

  Ute i Åkersberga hjälpte vi familjen Hellstadius  att genomförda en dränering samt grundisolering med Pordrän om ca 50 löpmeter samt anlägga en tilliggande stenkista.

 • Villa Vällingby

  Här är ett annat projekt i Vällingby där vi hjälpte familjen Cameron med att dränera samt grundisolera ena kortsidan på deras hus samt i samband med arbetet även schakta för en ny häck som skulle anläggas.

 • Villa i Norrtälje

  I Norrtälje hjälpte vi familjen Ståhl & Larsson med grundisolering samt dränering. Arbetet gick smidigt och Anticimex genomförde slutbesiktning endast nio arbetsdagar efter projektstart. I normala fall räknar vi med 2-3 veckors arbete för en normal villa beroende på förutsättningarna. I detta projekt använde vi grundisoleringssystem från Pordrän.

  Bilderna visar samma vägg innan och under arbetet.

 • Villa Vendelsö

  I Vendelsö hjälpte vi familjen Skoglund med att dränera samt grundisolera ca 34 löpmeter. Utöver detta demonterade vi och lyfte farstukvist på framsidan samt återmonterade den samma.

 • Villa Ekerö

  Ute på Ekerö hjälpte vi familjen Holm med att grundisolering samt dränera ca 60 löpmeter. Utöver det anlade vi ny marksten på tidigare gräsmatta.
  Grundisoleringssystem  från Pordrän samt marksten från Bender.

  Vi hjälpte även till i efterhand med att renovera och måla delar av fasaden samt anlägga en altan om över 100m2 med tillhörande trappor samt räcke.

 • Brf i Johanneshov

  I Johanneshov hjälpte vi en bostadsrättsförening med både dränering samt anläggning av nytt grundisoleringssystem. Utöver det bytte vi inkommande avloppsrör samt installerade elektrisk pumpbrunn. Grundisoleringssystem från Pordrän.

 • Villa Älvsjö

  I Älvsjö grundisolerade vi samt dränerade en villa från tidigt 1900-tal. Utmaningen bestod i att vi behövde spräcka i berg som låg mycket nära grund och källare. Grundisoleringssystem  från Pordrän samt Simplex stenspräckningssystem från Power Tools.

 • NYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAA

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.

 • Brf i Enskede

  I Enskede hjälpte vi ytterligare en bostadsrättsförening med att dränera samt grundisolera över 110 löpmeter. I arbetet ingick även murning, svetsning samt diverse elarbete.  Vi anlade även en ny stenkista och förberedde för påkoppling mot Stockholm Vatten. Grundisoleringssystem från Pordrän.

  Efterföljande arbete bestod i att anlägga ny asfalt samt linjemålning för parkeringsplatser.

 • Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.

  Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.