BRF I ENSKEDE

 

I Enskede hjälpte vi ytterligare en bostadsrättsförening med att dränera samt grundisolera över 110 löpmeter. I arbetet ingick även murning, svetsning samt diverse elarbete.  Vi anlade även en ny stenkista och förberedde för påkoppling mot Stockholm Vatten. Grundisoleringssystem från Pordrän.

Efterföljande arbete bestod i att anlägga ny asfalt samt linjemålning för parkeringsplatser.

 

VILLA EKERÖ

 

Ute på Ekerö så grundisolerade samt dränerade vi ca 60 löpmeter. Utöver det anlade vi ny marksten på tidigare gräsmatta.
Grundisoleringssystem  från Pordrän samt marksten från Bender.

Vi hjälpte även till i efterhand med att renovera och måla delar av fasaden samt anlägga en altan om över 100m2 med tillhörande trappor samt räcke.

 

VILLA I NORRTÄLJE

 

I Norrtälje grundisolerade samt dränerade vi. Arbetet gick smidigt och Anticimex genomförde slutbesiktning endast nio arbetsdagar efter projektstart. I normala fall räknar vi med 2-3 veckors arbete för en normal villa beroende på förutsättningarna. I detta projekt använde vi grundisoleringssystem från Pordrän.

Bilderna visar samma vägg innan och under arbetet.