BRF I ENSKEDE

 

I Enskede hjälpte vi ytterligare en bostadsrättsförening med att dränera samt grundisolera över 110 löpmeter. I arbetet ingick även murning, svetsning samt diverse elarbete.  Vi anlade även en ny stenkista och förberedde för påkoppling mot Stockholm Vatten. Grundisoleringssystem från Pordrän.

Efterföljande arbete bestod i att anlägga ny asfalt samt linjemålning för parkeringsplatser.

 

DRÄNERING + GRUNDISOLERING ÄLVSJÖ

I Älvsjö grundisolerade vi samt dränerade en villa från tidigt 1900-tal. Utmaningen bestod i att vi behövde spräcka i berg som låg mycket nära grund och källare. Grundisoleringssystem  från Pordrän samt Simplex stenspräckningssystem från Power Tools.

BRF I JOHANNESHOV

I Johanneshov hjälpte vi en bostadsrättsförening med både dränering samt anläggning av nytt grundisoleringssystem. Utöver det bytte vi inkommande avloppsrör samt installerade elektrisk pumpbrunn. Grundisoleringssystem från Pordrän.

VILLA EKERÖ

 

Ute på Ekerö så grundisolerade samt dränerade vi ca 60 löpmeter. Utöver det anlade vi ny marksten på tidigare gräsmatta.
Grundisoleringssystem  från Pordrän samt marksten från Bender.

Vi hjälpte även till i efterhand med att renovera och måla delar av fasaden samt anlägga en altan om över 100m2 med tillhörande trappor samt räcke.

 

VILLA I NORRTÄLJE

 

I Norrtälje grundisolerade samt dränerade vi. Arbetet gick smidigt och Anticimex genomförde slutbesiktning endast nio arbetsdagar efter projektstart. I normala fall räknar vi med 2-3 veckors arbete för en normal villa beroende på förutsättningarna. I detta projekt använde vi grundisoleringssystem från Pordrän.

Bilderna visar samma vägg innan och under arbetet.

 

VILLA VÄLLINGBY

 

Här är ett annat projekt i Vällingby där vi att dränerade samt grundisolerade ena kortsidan på deras hus samt i samband med arbetet även schakta för en ny häck som skulle anläggas.

 

VILLA VÄLLINGBY

 

I Vällingby hjälpte vi en familj med att demontera entrétrappan innan dräneringen.
Under projektets gång stötte vi på berg vilket vi fick såga för att få bort samt kunna skapa rätt fall. Vi genomförde även stubbrytning.