VILLA I ÄLVSJÖ – DRÄNERING OCH GRUNDISOLERING

Här dränerade samt grundisolerade vi  med Pordrän ca 25 löpmeter.

I och med att huset hade en utstickande sula tillverkade vi en hålkäl för att leda bort ev fukt. Vi anlade även en stenkista och kopplade dräneringen till denna.
I alla projekt är det viktigt att ha kontroll på diverse ledningar och stammar som går under mark. Då är ledningskollen.se ett bra verktyg för att underlätta för oss i vårt arbete.

Efterföljande höst återkom vi och hjälpte familjen med finplanering av gamla stenplattor samt rabatt och buskage.