VILLA VÄLLINGBY

 

I Vällingby hjälpte vi en familj med att demontera entrétrappan innan dräneringen.
Under projektets gång stötte vi på berg vilket vi fick såga för att få bort samt kunna skapa rätt fall. Vi genomförde även stubbrytning.