VILLA VENDELSÖ

 

I Vendelsö dränerade samt grundisolerade vi ca 34 löpmeter. Utöver detta demonterade vi och lyfte farstukvist på framsidan samt återmonterade den samma.